Velkommen | Hvem kan få hjælp? | Hvem er jeg? | Hvordan arbejder jeg? | Kontakt
Hvem kan få hjælp?

Personer som:

 • henvender sig privat
 • henvises af egen læge eller kommune

Jeg tilbyder behandling i forhold til:

 • angst, panikanfald, chok, traumer
 • depression
 • sorg
 • jalousi
 • lavt selvværd
 • kriser – akutte og livskriser
 • stress
 • pårørende til alkoholikere/ misbrugere
 • parforholdsproblemer
 • sparring og vejledning i forbindelse med arbejdslivet, uanset faglig placering på arbejdsstedet
 • med mere
Jeg arbejder med unge og voksne fra ca. 16 år.

PSYKISKE PROBLEMSTILLINGER

Ydre og indre påvirkninger kan skabe sindstilstande, som gør det besværligt for os, eller hindrer os i at leve et almindeligt velfungerende liv.
Angst, panikanfald, depression, sorg, stress, isolation eller lavt selvværd, kan dukke op i det individuelle liv, i parforholdet og i andre relationer eller situationer.

Tidligere oplevelser og erfaringer danner grundlag for, hvordan vi tackler belastende situationer. I terapien ydes der hjælp til at forstå og bearbejde aktuelle og tidligere erfaringer, samt integrere skjulte eller glemte sider i arbejdet på at blive mere helstøbt og balanceret.

Det er terapiens mål at frigive energi, og få redskaber til at håndtere aktuelle og fremtidige livssituationer.

PÅRØRENDE TIL ALKOHOLIKERE/ MISBRUGERE

Pårørende til afhængige vil ofte føle sig ensomme, have vanskeligheder i kontakten med sig selv og andre, have skam- og skyldfølelser, angst og vrede.
Træthed og udmattelse kan være udtalt efter længere tids oplevelse af magtesløshed og for stort ansvar.

I en periode kan det være en stor hjælp at få støtte til at skabe eller genskabe indre kontakt og kontakt udadtil, samt til at styrke selvfølelsen.
I et terapiforløb vil der typisk indgå arbejde med at forholde sig til ansvar, angst, vrede og tidligere chok-traumer.
Det er målet at skabe eller genskabe tryghed, tillid og selvtillid, overskud og en positiv tro på livet.

Min erfaring med behandling af pårørende, omfatter bl.a. arbejde med tolvtrins-programmet.

CHOK OG TRAUME

Chok og traumer, akut eller efter længere tids belastning, sidder som en hukommelse i vores nervesystem.
Det kan medføre at vi befinder os i et konstant forøget alarmberedskab, som får os til at handle hurtigere, voldsommere og ude af kontrol, til tider ganske uventet. Eller det kan sidde som en stivnen i sind og krop, og hindre os i at mærke os selv, og handle relevant. Gennem kropsrelateret terapi, som oftest handler om en bevidstgørelse af kropsfornemmelser gennem kommunikation, søges den naturlige balance i nervesystemet genoprettet, så det igen er muligt at handle hensigtsmæssigt, og svarende til den aktuelle situation.

AKUT KRISE

For en del af os sker det, at pludselige ændringer, eks. dødsfald, skilsmisse, ulykke, tab af førlighed, tab af arbejdsevne, pludselig arbejdsløshed, mm., vender op og ned på den hverdag og det liv vi kender – det kan føles som om verden går i stå, og at alt kendt falder fra hinanden.
En sådan situation har karakter af akut krise, hvor smerte, sorg, angst, magtesløshed, vrede, og andre følelser, kan være meget svære at magte. I en periode kan der være brug for professionel hjælp til at komme gennem krisen, for at kunne vende tilbage til livet og hverdagen, og for igen at kunne leve et godt og meningsfuldt liv.

KRISE

Et menneske i almindelig udvikling bevæger sig psykisk i bølger, dvs. der er op- og nedture, som følger efter hinanden i glidende bevægelse gennem livet. Bevægelserne tvinger os til at udvikle os, for vi er mange gange nødt til at forholde os til de problemer, der forårsager nedturene. Som sådan byder nedture reelt på udviklingsmuligheder.
Mange gange klarer vi selv at bevæge os i disse bølger, men til tider kan det være et gode, og et behov, at få støtte til processen, hvis problemerne bliver særligt belastende.

Nørregade 59 B, 1., 7430 Ikast
Tlf. 28 19 76 66 - Telefontid mandag - torsdag kl 12:30 - 13:00