Velkommen | Hvem kan få hjælp? | Hvem er jeg? | Hvordan arbejder jeg? | Kontakt
Hvordan arbejder jeg?

Jeg tilbyder individuel terapi, parterapi, og familieterapi, til børn, unge og voksne. De terapeutiske metoder jeg anvender er:

SAMTALE

Det er gennem fortællingen, vores liv og historie får sammenhæng og mening – både for den der lytter og for os selv.
Når vi ”hører” vores egen fortælling, og der bliver stillet spørgsmål til den, bliver vi i stand til at reflektere over de hændelser, der udgør vores historie. Det gælder både i store træk og i relation til de særlige hændelser, der gør, at vi netop nu ønsker eller har behov for at få forståelse for vores situation og måske skabe ændringer i vores liv.

TEGNETERAPI OG DRØMMETERAPI

Ikke alt hvad der sker i og med os, psykologisk set, kommer til vores vågne bevidsthed. Mange af vores følelser, tanker og reaktioner/ handlinger tager deres udspring i forhold vi ikke er bevidste om eller opmærksomme på. Det er forhold, vi gennem livet har lejret dybt i vores psyke og som nu, på godt og ondt, påvirker vores aktuelle liv - og ofte på måder vi har svært ved at gennemskue.

At få bragt sådanne ubevidste/ uerkendte påvirkninger frem til bevidstheden, så det bliver muligt at forholde os til dem og påvirke dem, kan ske ved at arbejde med tegning og drømme.

At arbejde med tegning kræver ingen tegnefærdigheder.
At arbejde med drømme kræver, at man kan huske sine drømme, eller dele af drømmene. Det er ofte blot et spørgsmål om tilvænning.

KROPSORIENTERET TERAPI

Følelser og kropsoplevelser er nært forbundne, dvs., vores følelser skaber bestemte kropsoplevelser, og vores kropsoplevelser kan skabe bestemte følelser i os.
Mange af os er fremmede overfor de signaler vores krop giver os, og opdager måske først sent de følelser og naturlige handleimpulser vi har i bestemte situationer. Af samme grund kan vi reagere sent eller slet ikke, i situationer hvor det havde været godt at kunne reagere og handle i situationen. 

Når vi er opmærksomme på vores krops signaler, er vi i stand til at opdage og måske komme på forkant med vores følelser og impulser, og dermed på hvordan vi ønsker at reagere og handle i nu’et. Således inddrager vi kroppen som beskytter og vejleder.

I terapien opøves evnen til at registrere og få mening ud af kropsoplevelser.

Desuden arbejdes der med sanseoplevelser i forbindelse med chok-traumearbejde, hvor der i nervesystemet søges genetableret en naturlig balance.
Nørregade 59 B, 1., 7430 Ikast
Tlf. 28 19 76 66 - Telefontid mandag - torsdag kl 12:30 - 13:00